Зміцнення зв’язків НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем та кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління з міжнародними партнерами

8 вересня 2022 р. о 14.00 у рамках ІV Міжнародного тижня у ЗУНУ з метою зміцнення зв’язків НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем та кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління з міжнародними партнерами професор Анатолій Саченко проведе зустріч із колегами: проф. Джорджом Марковським (Державний університет Кеннесо, Джорджія, США), проф. Карстеном Вольффом (Університет прикладних наук і мистецтв, FH Дортмунд, Німеччина) та проф. Юргеном Зіком (Університет прикладних наук, HTW Berlin, Німеччина).

Офлайн участь: ауд. 11101

Онлайн участь: платформа ZOOM

Ідентифікатор зустрічі: 322 674 6980

Пароль: 2022

Strengthening links of Research Institute for Intelligent Computer Systems and Department for Information Computer Systems and Control with international partners

On September 8, 2022 at 2:00 p.m. as a part of the 4th International Week at WUNU, in order to strengthen links of Research Institute for Intelligent Computer Systems and Department for Information Computer Systems and Control with international partners, Professor Anatoliy Sachenko will hold a meeting with colleagues: prof. George Markovsky (State University Kennesaw, GA, USA), prof. Karsten Wolff (University of Applied Sciences and Arts, FH Dortmund, Germany) and prof. Jürgen Zick (University of Applied Sciences, HTW Berlin, Germany).

Offline participation: room 11101

Online participation: ZOOM platform

ID: 322 674 6980

Password: 2022