Кафедра комп’ютерної інженерії

Кафедра комп’ютерної інженерії

Колектив кафедри комп’ютерної інженерії ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою:

–    Комп’ютерна інженерія.

Упродовж навчання, окрім загальних дисциплін, студенти вивчають такі дисципліни професійного спрямування :

Освітній рівень бакалавр: Фізика (для КІ), Системи автоматизованого проектування в комп’ютерних системах і мережах, Прикладне програмне забезпечення для комп’ютерних систем та мереж, Комп’ютерна логіка, Теорія електричних та магнітних кіл, Комп’ютерна схемотехніка, Мережеве програмування, Комп’ютерні системи, Системи обробки розподілених баз даних, Паралельні та розподілені комп’ютерні системи, Комп’ютерні системи штучного інтелекту, Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах, Комп’ютерні мережі, Технології проектування комп’ютерних систем, Інженерія програмного забезпечення.

Освітній рівень магістр: Методологія наукових досліджень, Дослідження і проектування комп’ютерних систем та мереж, Методи розпізнавання зображення і комп’ютерний зір, Дослідження мережевих операційних систем, Програмно-апаратні засоби захисту інформації.

Після завершення навчання на кафедрі випускники можуть обіймати такі посади:  проектувальник комп’ютерних систем; фахівець з організації захисту інформації;  фахівець з створення та експлуатації мікроконтролерних систем;  фахівець з організації та проведення тестування (QA);  фахівець по роботі з базами даних;  Розробник веб-сайтів;  адміністратор комп’ютерних мереж;  фахівець з розроблення комп’ютерних програм, аналітик програмно-апаратних комплексів.

Кафедра активно співпрацює з такими установами й організаціями: Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем та управління, кафедра систем автоматизованого проектування (Україна, м. Львів);   Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, кафедра патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини (Україна, м. Тернопіль). 

Кафедра реалізує міжнародну співпрацю із зарубіжними партнерами: Південночеський університет в Чеське Будейовіце, Академія Технічно-Гуманітарна в Бєльську-Бяла республіка Польща.

Якщо у Вас виникли запитання стосовно:
вступу – телефонуйте +3800976221305, Батько Ю.М.
організація навчального процесу – +380680716433, Мельник Г.М.
поселення у гуртожиток – +380977209697, Савка Н.Я.
офрмлення довідок, заяв і т.д. – Сапожник Н.Г.
співпраці з науковцями кафедри – +380672998741, Піцун О.Й.

Наші контакти:

вул. Чехова, 8, корп. 6, а. 6304, Тернопіль, 46003
Телефон: 16-127
E-mail: kaf_ki@wunu.edu.ua