Кафедра прикладної математики

Колектив кафедри прикладної математики ЗУНУ  здійснює підготовку математичного циклу студентам усіх освітніх програм  для отримання більш глибоких і повних знань про кількісні та якісні сторони економічного механізму тих чи інших процесів і явищ.

Упродовж навчання студенти вивчають такі дисципліни: вища математика; прикладна математика; ТІМС; економетрика; оптимізаційні методи та моделі; моделювання у публічних фінансах; логіка; математична статистика та фінансова математика; теорія ігор; статистика.

Основними напрямками роботи є: оптимізаційні методи та моделі, кількісні методи фінансового прогнозування, кількісні методи та моделі податкового прогнозування, оцінка та моделювання фінансових ризиків, математичні методи та моделі у соціальній роботі, фінансова математика, методи та моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті, математичне моделювання трудових процесів. У навчальному процесі та прикладних наукових дослідженнях інтенсивно використовуються для розв’язування оптимізаційних і економетричних задач комп’ютерна техніка та програмні продукти (EXCEL, STADIA, MATLAB-6, GEOGEBRA, Statistika).

На кафедрі проводить наукові дослідження, що об’єднані в тематики: «Сучасні методи розв’язування диференціальних рівнянь» та «Розробка математичних моделей та інструментальних засобів глобального моделювання економічних процесів розвитку та управління економічними системами». На кафедрі працює студентський науковий гурток.

Якщо у вас виникли запитання стосовно:
організації навчального процесу телефонуйте 475050*12319 Мачула Леся Омелянівна
співпраці з науковцями кафедри  475050*12319 Мачула Леся Омелянівна.

Наші контакти
Майдан Перемоги, 3, корпус №2, каб. 2217. м. Тернопіль, 46009
Е-mail: emm@wunu.edu.ua

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління ЗУНУ здійснює україномовну підготовку бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» фаховими спрямуваннями «Інтернет Речей» та «Управління проектами», а також магістрів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» за освітніми програмами «Комп’ютерні науки» та «Управління проектами».

В рамках Україно-Американської програми з комп’ютерних наук кафедра здійснює англомовну підготовку бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», а також магістрів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» за освітніми програмами «Комп’ютерні науки» та «Управління проектами».

Упродовж навчання, окрім загальних дисциплін, студенти вивчають такі дисципліни професійного спрямування: аналіз та обробка великих даних; архітектура та технології Інтернет речей; бази і сховища даних; високопродуктивні обчислення; інтелектуальний аналіз даних; машинне навчання; методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки; методи та засоби підтримки прийняття рішень; методи та системи штучного інтелекту; моделювання систем; організація комп`ютерних мереж; проектування інформаційних та програмних систем; розробка клієнт-серверних застосувань; системне програмування та архітектура комп’ютерів; системний аналіз; сучасні парадигми програмування; технологія розробки програмного забезпечення; управління проектами: концепції та фази; цифрова трансформація; чисельні методи та програмування; та інші.

Після завершення навчання на кафедрі випускники можуть обіймати такі посади: випускники займають посади управлінського персоналу в підрозділах по обслуговуванню комп’ютерних систем, менеджер ІТ-проектів, аналітик ІТ-проектів та програм, адміністратор комп’ютерних мереж;  системний адміністратор, WEB-дизайнер та програміст, адміністратор баз даних, фахівець з інформаційних технологій, програміст, керівник проектів на фірмах, старший розробник проекту, керівник ІТ-служб на підприємствах, начальник ІТ-відділу, адміністратор ІТ-засобів підприємства, консультант директора з ІТ, проектний аналітик та ін.

Кафедра активно співпрацює з такими установами та організаціями: MagneticOne Group, Cypress, ФОП Степаненко, Magnis, де студенти також мають можливість набувати практичного досвіду в рамках дуальної освіти, брати участь у стажуваннях, навчальних практиках, працевлаштуватися.

Кафедра реалізує міжнародну співпрацю із зарубіжними партнерами: Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки, Білорусь; Брестський державний технічний університет, Білорусь; Технічний університет Софії, Болгарія; Університет Калабрії, Італія; Університет Сінхуа, Китайська народна республіка; Університет штату Maine, США; Університет Нью-Гемпшир, США; Університет штату Південна Кароліна, США; Університет Зігена, Німеччина; Університет технологій м. Ухань, пров. Хубей, Китай; Університет прикладних наук, Берлін, Німеччина; Університет прикладних наук, Дортмунд, Німеччина; Каунаський технологічний університет, м. Каунас, Литва; Технічний університет Сілезії, Польща; Варшавський політехнічний університет, Польща.

Якщо у вас виникли запитання стосовно:
вступу – телефонуйте 47-50-50*12-322 Ліп’яніна-Гончаренко Христина Володимирівна
організації навчального процесу – телефонуйте 47-50-50*12-312Комар Мирослав Петрович
поселення у гуртожиток – телефонуйте 47-50-50*12-312 Сапожник Григорій Вікторович
оформлення довідок, заяв і т.д. – телефонуйте 47-50-50*12-322 Верля Оксана Олексіївна
співпраці з науковцями кафедри – телефонуйте 47-50-50*12-322 Кочан Володимир Володимирович

Наші контакти

Майдан Перемоги,3, корпус №2, м. Тернопіль, 46009  
Телефон: (0352)47-50-50*12321;
E-mail: iosu@wunu.edu.ua

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Колектив кафедри економічної кібернетики та інформатики  ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за такими освітніми програмами:

– спеціальність 051 Економіка, освітня програма Економічна кібернетика
– спеціальність 124 Системний аналіз, освітня програма Системний аналіз

Упродовж навчання, окрім загальних дисциплін, студенти вивчають такі дисципліни професійного спрямування: Моделювання та прогнозування економіки, Бізнес-аналітика, Моделі та технології прийняття управлінських рішень, Цифрова економіка, Цифрові технології, Економічна кібернетика, Дослідження операцій, Моделі управління ризиками в ринковій економіці, Методи та моделі штучного інтелекту, Економіко-математичні методи та моделі , Управління ІТ-проектами, Системний аналіз економічних процесів, Моделювання системної динаміки, Автоматизація аналізу системних процесів, Проектування та аналіз інформаційних систем, Web – технології та Web-аналітика, Проектування баз даних, Аналіз даних та знань, Інформаційні фінансові системи, Аналітика бізнес – рішень в умовах невизначеності, Прикладний аналіз даних, Проектування інформаційних систем, Системи прийняття рішень, Системний аналіз, Системи штучного інтелекту.

Після завершення навчання на кафедрі випускники можуть обіймати такі посади: керівник ІТ-підприємства, консалтингової фірми; адміністратор комп’ютерних систем і баз даних; аналітик інформаційних систем; інженер з інформаційних систем і програмного забезпечення; економіст-аналітик; радник з питань інформатизації; менеджер проектів інформатизації; бізнес-аналітик; фінансовий аналітик, спеціаліст QA, спеціаліст з ІТ-консалтингу.

Кафедра активно співпрацює з такими установами й організаціями:  компанія «Magnetic One», компанія «Волошин», ТОВ «Magnise», ТОВ «Аріко Україна», та інших, де студенти також мають можливість набувати практичного досвіду, брати участь у стажуваннях, навчальних практиках, працевлаштуватися.

Якщо у вас виникли запитання стосовно:

вступу – телефонуйте 0971046422, Буяк Леся Михайлівна
організації навчального процесу – 0673728589, Башуцька Оксана Степанівна
поселення у гуртожиток – 0975427429, Дума Людмила Василівна
оформлення довідок, заяв і т.д. – 0638343009, Мельник Наталія Георгіївна
співпраці з науковцями кафедри –  0964575089, Пасічник Роман Мирославович

Наші контакти
майдан Перемоги, 3, корпус №2, м. Тернопіль, 46009
Телефон: (035)47-50-50*12-270
E-mail: eki@wunu.edu.ua

Кафедра комп’ютерної інженерії

Кафедра комп’ютерної інженерії

Колектив кафедри комп’ютерної інженерії ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою:

–    Комп’ютерна інженерія.

Упродовж навчання, окрім загальних дисциплін, студенти вивчають такі дисципліни професійного спрямування :

Освітній рівень бакалавр: Фізика (для КІ), Системи автоматизованого проектування в комп’ютерних системах і мережах, Прикладне програмне забезпечення для комп’ютерних систем та мереж, Комп’ютерна логіка, Теорія електричних та магнітних кіл, Комп’ютерна схемотехніка, Мережеве програмування, Комп’ютерні системи, Системи обробки розподілених баз даних, Паралельні та розподілені комп’ютерні системи, Комп’ютерні системи штучного інтелекту, Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах, Комп’ютерні мережі, Технології проектування комп’ютерних систем, Інженерія програмного забезпечення.

Освітній рівень магістр: Методологія наукових досліджень, Дослідження і проектування комп’ютерних систем та мереж, Методи розпізнавання зображення і комп’ютерний зір, Дослідження мережевих операційних систем, Програмно-апаратні засоби захисту інформації.

Після завершення навчання на кафедрі випускники можуть обіймати такі посади:  проектувальник комп’ютерних систем; фахівець з організації захисту інформації;  фахівець з створення та експлуатації мікроконтролерних систем;  фахівець з організації та проведення тестування (QA);  фахівець по роботі з базами даних;  Розробник веб-сайтів;  адміністратор комп’ютерних мереж;  фахівець з розроблення комп’ютерних програм, аналітик програмно-апаратних комплексів.

Кафедра активно співпрацює з такими установами й організаціями: Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем та управління, кафедра систем автоматизованого проектування (Україна, м. Львів);   Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, кафедра патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини (Україна, м. Тернопіль). 

Кафедра реалізує міжнародну співпрацю із зарубіжними партнерами: Південночеський університет в Чеське Будейовіце, Академія Технічно-Гуманітарна в Бєльську-Бяла республіка Польща.

Якщо у Вас виникли запитання стосовно:
вступу – телефонуйте +3800976221305, Батько Ю.М.
організація навчального процесу – +380680716433, Мельник Г.М.
поселення у гуртожиток – +380977209697, Савка Н.Я.
офрмлення довідок, заяв і т.д. – Сапожник Н.Г.
співпраці з науковцями кафедри – +380672998741, Піцун О.Й.

Наші контакти:

вул. Чехова, 8, корп. 6, а. 6304, Тернопіль, 46003
Телефон: 16-127
E-mail: kaf_ki@wunu.edu.ua

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

Колектив кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою: 

–  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Упродовж навчання, окрім загальних дисциплін, студенти вивчають такі дисципліни професійного спрямування: Інженерна та комп’ютерна графіка; Теорія електричних і магнітних кіл; Програмні засоби автоматизації; Теорія електричних і магнітних кіл; Системне програмування; Моделі об’єктів та систем керування; Метрологія; Елементи аналогової електроніки; Теорія інформації та кодування; Операційні системи; Цифрова обробка відео; Елементи цифрової електроніки; Теорія інформації та кодування; Програмовані логічні контролери; Програмування логічних матриць; Моделі об’єктів та систем керування; Теорія автоматичного управління; Теорія систем та системний аналіз; Інформаційно-телекомунікаційні технології; Програмування мобільних пристроїв; Програмування логічних матриць; Програмовані логічні контролери; Цифрова обробка зигналів; Телекомунікаційні системи та мережі; Проектування комп’ютеризованих систем управління; Проектування мікропроцесорних систем; Методологія наукових досліджень; Моделювання та оптимізація систем керування; Синтез цифрових систем керування; Оптимальні та адаптивні системи керування; Спецпроцесори автоматики і врізних теоретико-числових базисах; Дослідження та проектування комп’ютерно-інтегрованих систем; Низові комп’ютерні системи управління; Проектування та програмування мікропроцсорних пристроїів автоматики; Сенсори та виконавчі механізми автоматизованих систем ; Системи автоматизованого управління на основі веркально-інформаційної технології.

Після завершення навчання на кафедрі випускники можуть обіймати такі посади: інженер з автоматизованих систем керування виробництвом; інженер з керування й обслуговування систем; інженер інформаційно-телекомунікаційних технологій; начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів; начальник технічного відділу.

Кафедра активно співпрацює з такими установами й організаціями: Національний транспортний університет, м. Київ; Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне; Інститут мікропроцесорних систем керування об’єктами електроенергетики, м. Львів; Надвірнянський коледж НТУ, м. Надвірна; Природний заповідник «Ґорґани», м. Надвірна; Тернопільське конструкторське бюро радіозв’язку «Стріла», м. Тернопіль; Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелдім», м. Тернопіль.

Якщо у Вас виникли запитання стосовно:
вступу – телефонуйте  +380967534645, Гуменний Петро Володимирович
організації навчального процесу – +380504372975, Сегін Андрій Ігорович
поселення у гуртожиток – +380967534645, Гуменний Петро Володимирович
оформлення довідок, заяв і т.д. – (0352) 23-40-41, Возняк Тетяна Миколаївна
співпраці з науковцями кафедри – +380676881049, Возна Наталія Ярославівна

Наші контакти:
Адреса: вул. Чехова, 8, корп. 6, к. 6501, Тернопіль, 46003,
Телефон: (0352) 23-40-41*16-131
E-mail: scs@wunu.edu.ua 

Кафедра комп’ютерних наук

Колектив кафедри комп’ютерних наук ЗУНУ наук підготовку фахівців у галузі знань 12 “Інформаційні технології”з а такими освітніми програмами:

–  121 „Інженерія програмного забезпечення”(бакалавр);
–  126 „Інформаційні системи та технології”(бакалавр);
–  121 „Інженерія програмного забезпечення”(магістр);
–  121 „Інженерія програмного забезпечення” (доктор філософії).

Упродовж навчання, окрім загальних дисциплін, студенти вивчають також дисципліни професійного спрямування: Web-програмування, Web-дизайн, Алгоритми та структури даних, Аналіз вимог до програмного забезпечення, Архітектура комп’ютера, Архітектура та проектування програмного забезпечення, Безпека програм та даних, Дискретні структури, Емпіричні методи програмної інженерії, Економіка програмного забезпечення, Засоби програмування баз даних і знань, Конструювання програмного забезпечення, Людино-машинна взаємодія, Менеджмент проектів програмного забезпечення, Моделювання та аналіз програмного забезпечення, Об’єктно-орієнтоване програмування, Операційні системи, Організація комп’ютерних мереж, Організація серверів глобальних мереж, Основи інженерії програмного забезпечення, Основи програмування, Програмування мобільних пристроїв, Інтелектуальні робототехнічні системи, Проектний практикум, Професійна практика та комунікації програмної інженерії, Проектування баз даних і знань, Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем, Сучасні платформи розробки програмного забезпечення, Якість програмного забезпечення та тестування, Теорія надійності програмних систем, Методи та засоби реінженерії програмного забезпечення, Інтервальні обчислення, Програмування для мобільних платформ, Гнучкі методи розробки програмного забезпечення, Cloud-технології, Інженерія кросплатформного програмного забезпечення, Інтелектуальний аналіз даних, Управління та стратегічний розвиток ІТ-бізнесу, Операційні системи, Дискретна математика, Алгоритми та структури даних, Основи програмування, Основи інформаційних технологій, Чисельні методи, Об’єктно-орієнтоване програмування, Комп’ютерна схемотехніка, Проектування баз даних і знань, Засоби програмування баз даних і знань, Системний аналіз, Web-програмування, Організація комп`ютерних мереж, Аналітика бізнес рішень в умовах невизначеності, Якість програмного забезпечення та тестування, Системи штучного інтелекту, Проектний практикум, Проектування інформаційних систем, Безпека  інформаційних систем.

Після завершення навчання на кафедрі випускники можуть обіймати такі посади: фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; програміст (база даних); програміст прикладний; програміст системний; технік-програміст; фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; фахівець з інформаційних технологій.

Кафедра активно співпрацює з такими установами й організаціями: Eleks,Magnis, Apiko, Forte Group, зокрема, у рамках дуального навчання студентів упродовж семестру.

Кафедра реалізовує міжнародну співпрацю із закордонними партнерами: Південно-чеський університет ; Технологічний університет м. Деггендорф; Поморська академія; Лодзький політехнічний університет.

Якщо у Вас виникли запитання стосовно:
вступу – Манжула Володимир Іванович
організація навчального процесу – Сімак Ольга Геннадіївна
поселення у гуртожиток – Гончар Людмила Іванівна
оформлення довідок, заяв і т.д. –Сімак Ольга Геннадіївна
співпраці з науковцями кафедри – Порплиця Наталія Петрівна

Наші контакти:

вул. Олени Теліги 8, корп. 6, к. 6405, Тернопіль, 46003
Телефон: +380352517524*16107
E-mail:  kn@wunu.edu.ua

Кафедра кібербезпеки

Колектив кафедри кібербезпеки ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою 

– Кібербезпека.

Упродовж навчання, окрім загальних дисциплін, студенти вивчають такі дисципліни професійного спрямування: Комплексні системи захисту інформації; Управління інформаційною безпекою; Цифрова криміналістика; Моніторинг мережевої безпеки; Дослідження і проектування систем інформаційної безпеки; Основи кібернетичної безпеки; Кібернетична безпека; Безпека комп’ютерних мереж; Блокчейн та цифрові валюти; Тестування безпеки; Тестування комп’ютерних систем на проникнення; Методологія організації наукових досліджень; Стандарти та нормативно правове забезпечення з кібербезпеки; Оцінка та управління ризиками; Криптографія; Технічні засоби захисту інформації; Криптографічні протоколи та методи криптоаналізу; Стеганографічні методи; Архітектура комп’ютерів і систем; Компютерні мережі; Технології Web 3.0; Безпека Web ресурсів; Програмування на мові Python; Програмування ІІ (C#); Проектування баз даних; Реверс Інжиніринг; Програмування для наукових досліджень.

Після завершення навчання на кафедрі випускники можуть обіймати такі посади: проектувальник систем захисту інформації; фахівець з організації захисту інформації; фахівець з експлуатації систем та засобів захисту інформації;  фахівець з організації та проведення тестування на проникнення;  аналітик проектів з кібербезпеки; менеджер систем з інформаційної безпеки; адміністратор комп’ютерних мереж; фахівець з розроблення комп’ютерних програм, аналітик систем забезпечення кібербезпеки.

Кафедра активно співпрацює з такими установами й організаціями: Південночеський університет в Чеське Будейовіце; Академія Технічно-Гуманітарна в Бєльську-Бяла республіка Польща.

Якщо у Вас виникли запитання стосовно:
вступу – телефонуйте +380983841282, Якименко І.З.
організація навчального процесу – +380966206660, Івасьєв С.В.
поселення у гуртожиток – +380983841282, Якименко І.З.
оформлення довідок, заяв і т.д. – Федишин І.В.
співпраці з науковцями кафедри – +380673506556, Касянчук М.М.

Наші контакти:
Адреса: вул. Чехова, 8, корп. 6, к. 6501, Тернопіль, 46003,
Телефон: 56-501#
E-mail: kb@wunu.edu.ua