Кафедра прикладної математики

Колектив кафедри прикладної математики ЗУНУ  здійснює підготовку математичного циклу студентам усіх освітніх програм  для отримання більш глибоких і повних знань про кількісні та якісні сторони економічного механізму тих чи інших процесів і явищ.

Упродовж навчання студенти вивчають такі дисципліни: вища математика; прикладна математика; ТІМС; економетрика; оптимізаційні методи та моделі; моделювання у публічних фінансах; логіка; математична статистика та фінансова математика; теорія ігор; статистика.

Основними напрямками роботи є: оптимізаційні методи та моделі, кількісні методи фінансового прогнозування, кількісні методи та моделі податкового прогнозування, оцінка та моделювання фінансових ризиків, математичні методи та моделі у соціальній роботі, фінансова математика, методи та моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті, математичне моделювання трудових процесів. У навчальному процесі та прикладних наукових дослідженнях інтенсивно використовуються для розв’язування оптимізаційних і економетричних задач комп’ютерна техніка та програмні продукти (EXCEL, STADIA, MATLAB-6, GEOGEBRA, Statistika).

На кафедрі проводить наукові дослідження, що об’єднані в тематики: «Сучасні методи розв’язування диференціальних рівнянь» та «Розробка математичних моделей та інструментальних засобів глобального моделювання економічних процесів розвитку та управління економічними системами». На кафедрі працює студентський науковий гурток.

Якщо у вас виникли запитання стосовно:
організації навчального процесу телефонуйте 475050*12319 Мачула Леся Омелянівна
співпраці з науковцями кафедри  475050*12319 Мачула Леся Омелянівна.

Наші контакти
Майдан Перемоги, 3, корпус №2, каб. 2217. м. Тернопіль, 46009
Е-mail: emm@wunu.edu.ua