Кафедра комп’ютерних наук

Колектив кафедри комп’ютерних наук ЗУНУ наук підготовку фахівців у галузі знань 12 “Інформаційні технології”з а такими освітніми програмами:

–  121 „Інженерія програмного забезпечення”(бакалавр);
–  126 „Інформаційні системи та технології”(бакалавр);
–  121 „Інженерія програмного забезпечення”(магістр);
–  121 „Інженерія програмного забезпечення” (доктор філософії).

Упродовж навчання, окрім загальних дисциплін, студенти вивчають також дисципліни професійного спрямування: Web-програмування, Web-дизайн, Алгоритми та структури даних, Аналіз вимог до програмного забезпечення, Архітектура комп’ютера, Архітектура та проектування програмного забезпечення, Безпека програм та даних, Дискретні структури, Емпіричні методи програмної інженерії, Економіка програмного забезпечення, Засоби програмування баз даних і знань, Конструювання програмного забезпечення, Людино-машинна взаємодія, Менеджмент проектів програмного забезпечення, Моделювання та аналіз програмного забезпечення, Об’єктно-орієнтоване програмування, Операційні системи, Організація комп’ютерних мереж, Організація серверів глобальних мереж, Основи інженерії програмного забезпечення, Основи програмування, Програмування мобільних пристроїв, Інтелектуальні робототехнічні системи, Проектний практикум, Професійна практика та комунікації програмної інженерії, Проектування баз даних і знань, Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем, Сучасні платформи розробки програмного забезпечення, Якість програмного забезпечення та тестування, Теорія надійності програмних систем, Методи та засоби реінженерії програмного забезпечення, Інтервальні обчислення, Програмування для мобільних платформ, Гнучкі методи розробки програмного забезпечення, Cloud-технології, Інженерія кросплатформного програмного забезпечення, Інтелектуальний аналіз даних, Управління та стратегічний розвиток ІТ-бізнесу, Операційні системи, Дискретна математика, Алгоритми та структури даних, Основи програмування, Основи інформаційних технологій, Чисельні методи, Об’єктно-орієнтоване програмування, Комп’ютерна схемотехніка, Проектування баз даних і знань, Засоби програмування баз даних і знань, Системний аналіз, Web-програмування, Організація комп`ютерних мереж, Аналітика бізнес рішень в умовах невизначеності, Якість програмного забезпечення та тестування, Системи штучного інтелекту, Проектний практикум, Проектування інформаційних систем, Безпека  інформаційних систем.

Після завершення навчання на кафедрі випускники можуть обіймати такі посади: фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; програміст (база даних); програміст прикладний; програміст системний; технік-програміст; фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; фахівець з інформаційних технологій.

Кафедра активно співпрацює з такими установами й організаціями: Eleks,Magnis, Apiko, Forte Group, зокрема, у рамках дуального навчання студентів упродовж семестру.

Кафедра реалізовує міжнародну співпрацю із закордонними партнерами: Південно-чеський університет ; Технологічний університет м. Деггендорф; Поморська академія; Лодзький політехнічний університет.

Якщо у Вас виникли запитання стосовно:
вступу – Манжула Володимир Іванович
організація навчального процесу – Сімак Ольга Геннадіївна
поселення у гуртожиток – Гончар Людмила Іванівна
оформлення довідок, заяв і т.д. –Сімак Ольга Геннадіївна
співпраці з науковцями кафедри – Порплиця Наталія Петрівна

Наші контакти:

вул. Олени Теліги 8, корп. 6, к. 6405, Тернопіль, 46003
Телефон: +380352517524*16107
E-mail:  kn@wunu.edu.ua