Заступник декана ФКІТ з наукової роботи

Манжула Володимир Іванович

Посада: доцент кафедри комп’ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних  наук

Вчене звання: доцент

Контакти:

Адреса: м. Тернопіль, вул.Чехова, 8, корпус №6

Телефон. : (0352) 23-60-29,  вн. : 16-129

E-mail: v.manzhula@tneu.edu.ua

Коло наукових інтересів 

Структурна ідентифікація моделей “вхід-вихід” статичних систем на основі аналізу інтервальних даних

Заступник декана ФКІТ з виховної роботи

Гончар Людмила Іванівна

Посада: доцент кафедри комп’ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат економічних  наук

Вчене звання: доцент

Контакти:

Адреса: м. Тернопіль, вул.Чехова, 8, корпус №6

Телефон. : (0352) 23-60-29,  вн. : 16-129

E-mail: l.honchar@tneu.edu.ua

Коло наукових інтересів 

Інтелектуальний аналіз даних, методи та засоби прийняття рішень.

Заступник декана ФКІТ

Якименко Ігор Зіновійович

Посада: доцент кафедри кібербезпеки

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Контакти:

Адреса: м. Тернопіль, вул.Чехова, 8, корпус №6

Телефон. : (0352) 52-46-43,  вн. : 16-122

E-mail: jiz@tneu.edu.ua

Коло наукових інтересів 

Криптографічні методи захисту інформації. Асиметрична криптографія.

Заступник декана ФКІТ

Коваль Василь Сергійович

Посада: доцент кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Контакти:

Адреса: м. Тернопіль, вул.Чехова, 8, корпус №6

Телефон. : (0352) 52-50-32,  вн. : 16-122

E-mail: vko@tneu.edu.ua, vkotneu@gmail.com

Коло наукових інтересів 

Штучний інтелект, штучні нейронні мережі, обробка  та аналіз зображень, системи технічного зору, IoT, дистрибутивні системи, робототехніка.

Декан ФКІТ

Дивак Микола Петрович
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
Контакти:
Адреса: вул. Чехова, 8, 46000, Тернопіль, Україна   
Телефон: +38 0352 524737*16-121
E-mail: mdy@tneu.edu.ua 
Наукові інтереси: Математичне моделювання статичних, динамічних систем та систем з розподіленими параметрами, структурна та параметрична ідентифікація систем, методи обчислень, розпаралелення обчислень для задач інтервального аналізу, інтервальний аналіз даних, застосування інтервальних методів у моніторингу навколишнього середовища і для моделювання розподілених систем.